"Az anyagi nyugalom nem a vagyonszerzésen alapszik. Meg kell tanulni kevesebből élni, mint amennyit meg tudunk teremteni, hogy legyen pénzünk befektetni. Nem győzhetsz, amíg ezt nem tanulod meg." (Dave Ramsey)

 

"Végeredményben nem az számít, mennyi pénzt keresünk, hanem, hogy mennyit tartunk meg, és, hogy az a pénz milyen keményen és hány generáción keresztül dolgozik nekünk." (Robert Kiyosaki)

 

"A befektetés nem más, mint az, hogy lemondasz a mai fogyasztásról, hogy később többet fogyaszthass a befektetéseidből.” (Warren Buffet)

Pénzügyi alapfogalmak


Államkötvény: olyan egy évet meghaladó futamidejű értékpapír, amelyet az állam bocsájt ki, hogy az adósságát finanszírozni tudja. Az egyik legbiztonságosabb befektetés, hiszem mind a tőke, mind a kamatok visszafizetésére az állam ad garanciát. Lehet fix vagy változó kamatozású, Magyarországon 10000 forintos alapcímletű.


Állampapír: az állam által kibocsájtott hitelviszony megtestesítő értékpapír. Ebben az értékpapírban rögzített feltételek mellett tulajdonképpen az államnak adunk kölcsönt. Futamidő szerint az 1 éves vagy annál rövidebb lejáratú állampapírokat kincstárjegyeknek, vagy 1 évnél hosszabb lejáratú állampapírokat államkötvényeknek hívjuk.


Annuitás: meghatározott időnként (például havonta) fizetendő egyenlő pénzmennyiségek sorozata, amely egy adott ideig, akár évekig kell fizetni. Az annuitásra a legjellemzőbb példa az egyenlő részletekben visszafizetendő hitel, amelynek visszavizetése során egyre nagyobb lesz a tőketörlesztés és egyre kisebb a kamattörlesztés aránya.


Baba-kötvény: egy névre szóló, a magyar állam által kibocsájtott speciális államkötvény, amelyet gyermekeink számára nyitott Start-értékpapírszámlán vezetnek, 18 éves korig nyitható, infláció felett 3% kamatot ad, és az éves befizetések után 10%-os, maximum 6000Ft jóváírásd ad.


Bankszámla: egy olyan elektronikusan vezetett számla, amely segítségével elsősorban pénzügyi tranzakciókat végezhetünk, és a pénzünket tarthaqtjuk nyilván. Utalhatunk, és fogadhatunk utalásokat másik személytől, illetve bankkártyát kapcsolhatunk a számlánkhoz.


Befektetési alap: egy olyan befektetési forma, amely felhalmozott megtakarításokat fektet be, oly módon, hogy az költséghatákony, és biztosgágos legyen. A beketetési alapokat alapkezelők hozzák létre, és működtetik, minden egyes egyéni befektető befektetési jegyeket kap a megtakarításáért. A befeketési jegyek árfolyama függ a befektetési alap vagyonától, és a befektetési jegyekszámától. Számos fajtájú befektetési alap van, attól függően, hogy az alapkezelők mibe fektetik az alap pénzét. Lehet kockázatosabb magasabb hozamígérettel, ha a vagyon nagy részét például részvényekbe fektetik, vagy kevésbé magas hozamú, biztoságosabb, ha állampapírba.


Deviza: külföldi pénznemben, általában bankok által vezetett számlapénz. Devizaszámlán nyilvántartott külföldi fizetőeszköz.


Értékpapír: követelést vagy vagyoni értéket megtestesítő okirat. Egyfajta fizetésre vonatkozó ígéret. Formai és tartalmi követelményei mindig törvényben meghatározottak. Lehetnek papírra nyomtatottak, vagy ma már dematerealizált formában értékpapírszámlán tárolt elektronikus jelek.Leggyakoríbb típusai:
Követelést megtestesítő értékpapír: az egyik fél elismeri a másik fél számára a tartozás, amelyet az értékpapírban rögzített feltételek teljesülése esetén visszafizet (pl.:kötvény)
Részesedést megtestesítő értékpapír: a tulajdonosa az értékpapírban rögzített értékben biztosította vagyoni hizzájárulását egy vállalkozás alaptőkéjéhez (pl.:részvény)
Áruval kapcsolatos jogot megtestesítő értékpapír: a tulajdonosa számára valamilyen áru fölötti jogot biztosít (pl.:közraktárjegy).


Értékpapírszámla: Pénzintézetnél vezetett olyan számla amelyen értékpapírokat tartanak nyílván, pénzt is lehet tárolni rajta, amit saját bankszámlára átvezethetünk, de a bankszámlával ellentétben nem utalhatunk harmadik személynek, illetve nem fogadhatunk utalásokat tőle. Ha részvényeket, állampapírokat, befektetési jegyeket akarunk vásárolni, akkor mindenképpen szükségünk lesz egy értékpapírszámlára.


Eszközök: a pénzügyben az eszközök olyan vagyonelemek, amelyek a tulajdonunkban vannak, és értékük pénzben kifejezve gyorsan számszerűsíthetőek. Ezek az eszközök lehetnek likvidek: pénzeszközök, bankbetét; vagy kevésbé likvidek: ingatlanok, termelőeszközök.


Források: a pénzügyben a források az eszközeink, vagyonelemeink származását. Ez lehet saját forrás, mint vállalkozásunk alaptőkéje, vagy idegen forrás például bankhitel.


Infláció: általános pénzromlás, azaz egységnyi pénz vásárlóerejének csökkenését jelenti. Az infláció során az árszínvonal nő, vagyis a ma elkötött pénzünkből a jövőben kevesebb terméket vehetünk majd. Az inflációt havonta mérik, és mintegy 1100 termék álváltozását figyelik, és ebből az úgynevezett inflációs kosárból számítják ki a tényleges inflációt. Az infláció miatt nem érdemes hosszútávon készpénzben és bankszámlán tartani a megtakarításainkat.


Kamattörlesztés: a hitel törlesztőlészletének egyik fele, azt összeget törlesztjük vissza, amit a bank a hitel nyújtásáért cserébe felszámít.


Kincstárjegy: maximum egy futamidejű értékpapír, amelyet az állam bocsájt ki, hogy az adósságát finanszírozni tudja. Az egyik legbiztonságosabb befektetés, hiszem mind a tőke, mind a kamatok visszafizetésére az állam ad garanciát.Lehet kamatozó kincstárjegy vagy diszkont kincstárjegy, utóbbira nem konkrét kamat van meghatározva, hanem a névértékénel olcsóbban tudjuk megvásárolni, a futamidő végén pedig a névértéket kapjuk meg.


Kötvény: hitelviszont megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsájtója arra vállal kötelezettségek, hogy a kötvényben szereplő összeget, és annak kamatát előre meghatározott feltételek mellett visszafizeti.


Likviditás: folyamatos fizetőképesség, vagy gyors pénzzé tehetősség. Leglikvidebb pénzeszközök: készpénz, bankszámlapénz.


Nyugdíjelőtakarékossági számla(NYESZ): Egy speciális értékpapírszámla, amit kifejezetten nyugdíj célú megtakarításoknak hoztak létre. Évente maximum 100000 forint adójóváírást lehet kapni, és a befektetések adómentességéhez legalább 10 évig a számlán kell tartani a pénzt vagy az értékpapírokat.


Osztalék: az adott vállalat részvényeit birtokló tulajdonosoknak a vállalat profitjából fizetett pénzbeli vagy nem pénzbeli kifizetés.


Részvény: olyan értékpapír, amelynek birtoklásával tulajdonjogot szerezhetünk a részvényt kibocsájtó vállalatban. Részvény birtokában részt vehetünk a vállalat legfőbb döntéshozó szervében, a közgyűlésben, és részesülhetünk a vállalat által megtermelt nyereségben is, osztalék formájában.


Tartós befektetési számla (TBSZ): Egy speciális értékpapírszámla, ami hosszútávú befektetésekhez nyújt adómentességet. A befektetések hozamát jelenleg 15% személyi jövedelemadó, és 19,5% szociális hozzájárulási adó terheli. Ha ilyen számlát nyitunk, akkor 5 év eltelte után adómentesen vehetjük fel befektetéseink hozamát.


Tőketörlesztés: a hitel törlesztőlészletének egyik fele, azt összeget törlesztjük vissza részletekben, amit a hitel folyósításkor a banktól megkaptunk.


Tőzsde: olyan szabályozott és ellenőrzött piac, ahol meghatározott keretek között, tőzsdei alkuszok (ügynökök) közvetítésével lehet értékpapírokat, és árucikkeket vásárolni és eladni, amelyeknek nem kell jelen lenniük, mivel egymással kicserélhetőek, helyettesíthetőek. Leggyakrabban részvényekkel kereskednek, de különböző termékeket, devizákat, és indexeket is lehet venni-eladni.


Valuta: egy adott ország törvényes fizetőeszköze, egy másik ország fizetési forgalmában, tényleges pénz vagyis érme és bankjegy.